Nội dung chi tiết

Ngày 06/7/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 7/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

+ Chủ trì: ông Đào Ngọc Ký - Giám đốc Công ty.
+ Thành phần tham dự:
- Hội đồng quản trị: Nguyễn Quốc Cường, Lê Quốc Toản.
- Ban giám đốc + Ban Kiểm soát + Công đoàn + Ban ATLĐ: Nguyễn Quý Trường, Ninh Hoài Phương, Trần Xuân Xứng, Hoàng Văn An, Trần Đình Thanh.
- Trưởng, phó phòng nghiệp vụ: Đỗ Văn Trung, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Quang Tú, Võ Văn Cao, Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Nhiên, Nguyễn Bá Thanh, Võ Đức Hân, Nguyễn Văn Phòng, Lê Thị Minh Thoa.
- Đơn vị sản xuất: Hồ Phạm Lê, Chu Tuấn Việt, Kiều Cao Thắng, Đỗ Minh Tuấn, Phùng Văn Tình, Lê Doãn Chang, Nguyễn Đức Vĩnh, Hoàng Đức Sơn.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch tháng 7/2015 của các Phòng nghiệp vụ và Đơn vị sản xuất.


Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng