Nội dung chi tiết

Ngày 04/9/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 9/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

Chủ trì: Phó Giám đốc Công ty Trần Đình Thanh.

Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị: Đào Ngọc Ký, Nguyễn Quốc Cường, Lê Quốc Toản.

- Ban giám đốc + Ban Kiểm soát + Công đoàn + Ban ATLĐ: Nguyễn Quý Trường, Trần Xuân Xứng, Hoàng Văn An, Ninh Hoài Phương.

- Phòng nghiệp vụ: Đỗ Văn Trung, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Quang Tú, Võ Văn Cao, Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Nhiên, Nguyễn Bá Thanh, Võ Đức Hân, Nguyễn Văn Phòng, Lê Thị Minh Thoa.

- Đơn vị sản xuất: Chu Tuấn Việt, Vũ Công Úy, Kiều Cao Thắng, Phùng Văn Tình, Lê Doãn Chang, Hoàng Đức Sơn.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá nhiệm vụ tháng 8/2015 và kế hoạch tháng 9/2015 của các Phòng nghiệp vụ và Đơn vị sản xuất.

 


Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng