Sơ đồ


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

 

 

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 

 

Đào Ngọc Ký

Chủ tịch HĐQT

 

Lê Anh Tuấn

Phó CT. HĐQT

Phùng Văn Tình

Thành viên HĐQT

   

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên HĐQT

Đặng Đình Đấu

Thành viên HĐQT

   

 

 BAN GIÁM ĐỐC:

   
 

 

Phùng Văn Tình

Giám đốc

 

  

       

Trần Đình Thanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Quốc Cường

Phó Giám đốc

 

Võ Văn Cao

Phó Giám đốc

 

 

 


 


 

 


Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng