Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường trụ sở chính Công ty (số 160, Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75-CIENCO8 đã được tổ chức.

HỌP GIAO BAN SẢN XUẤT THÁNG 6/2015

Ngày 05/6/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 6/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

DO CÓ SỰ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC, NÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY DỰ KIẾN VÀO 7H30’ NGÀY 05/5/2015 ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN 7H30’ NGÀY 11/6/2015.

HỌP GIAO BAN SẢN XUẤT THÁNG 5/2015

Ngày 06/5/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 5/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75-CIENCO8

Ngày 16-17/4/2015, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75-CIENCO8 đã được tổ chức tại Hội trường khách sạn Kim Liên (Hà Nội). Ban tổ chức Đại hội đã triệu tập toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Công ty tham dự Đại hội. Đại hội Đảng bộ Công ty được chọn làm điểm cho Đại hội đảng bộ của các đơn vị thuộc Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8.

THÔNG BÁO V/V THAY THẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông báo về việc thay thế Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 20/11/2013 và cho kỳ hoạt động từ ngày 21/11/2013 đến ngày 31/12/2013.

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHUẨN BỊ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 126-KH/ĐUTCT8, ngày 28/7/2014 của Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 về Đại hội Đảng các cấp

Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Back · Next »
Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng