Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 (trước đây là Công ty TNHH MTV XD Cầu 75) được chuyển đổi từ Công ty Xây dựng Cầu 75 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, Bộ Giao thông Vận tải. Tiền thân của Công ty là Đội Cầu 75 được thành lập ngày 28/10/1974 với chức năng nhiệm vụ chính là xây dựng cầu đường bộ, bến cảng. Trong thời gian từ năm 1974 đến 1989, địa bàn hoạt động của Công ty ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào....

Xem chi tiết
Tin Tức Mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - 5/2019

Công ty chúng tôi cần tuyển dụng 04 nhân viên cho 2 vị trí

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - NĂM 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

HỌP GIAO BAN SẢN XUẤT THÁNG 9/2015

Ngày 04/9/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 9/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

Xem thêm

Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng