Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 - CIENCO 8 (trước đây là Công ty TNHH MTV XD Cầu 75) được chuyển đổi từ Công ty Xây dựng Cầu 75 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, Bộ Giao thông Vận tải. Tiền thân của Công ty là Đội Cầu 75 được thành lập ngày 28/10/1974 với chức năng nhiệm vụ chính là xây dựng cầu đường bộ, bến cảng. Trong thời gian từ năm 1974 đến 1989, địa bàn hoạt động của Công ty ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào....

Xem chi tiết
Tin Tức Mới

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 29/6/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CPXD Cầu 75-CIENCO8 đã được tổ chức tại hội trường trụ sở chính Công ty tại 160 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; chủ trì Đại hội là ông Đào Ngọc Ký - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Xem thêm

Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng